Kategoriarkiv: Möte

Höjdpunkter från årsstämman 2019

 • Ny kassör Lars Ryttinger
 • Älgjakt första måndagen i september och pågår hela veckan 2-8, 1-3 oktober samt helger.
 • Arbetsdag 17 aug 09:00, träffas vid slakthuset.
 • Sista anmälan inför jakten 25 aug 15:00 Håkans stuga.
 • Gemensam skjutning Bredåker älgbana ska ordnas.

Efter årsmötet

Några punkter från mötet:

 • Jakt i reservatet är ej att rekommendera med hänsyn för boende i området!
 • Tider för gemensam älgjakt: Alla helger samt 3-4 sep, 6-7 sep och 5 okt. Alla tider finns inlagda i kalendern här på hemsidan.
 • Arbetsdag samt sista anmälan inför älgjakt sker den 26 aug 09:00. Träff vid slakthuset.
 • Nya medlemmar i jaktlaget betalar en engångssumma på 1500:- för utlägg av kylanläggning och slakthus.
 • Jaktkort betalas in på plusgiro 4013164-1 senast 19 aug för att få jaktkort utskrivet helgen efter den 26e. Detta för att kassören ska ha tid på sig att skriva ut lista på inbetalningar. Priser som tidigare 500 kr för älgjakt och 300 för småvilt.
 • Jaktledarna ansvarar som vanligt för att kolla upp godkänt skjutprov samt att jaktkort är betalt vid jaktens start.
 • Älgjakt under veckotid meddelas som vanligt senast kl 12 dagen före så att alla som vill vara med har en chans. Nytt är att skytten alltid får del i kalv som skjuts. Resterande delar av kalven delas enl kalvlista. Gemensamt beslut tas av jaktlaget när ”veckojakt” är tillåten.
 • Nästa årsstämma blir sannolikt i maj 2019. Exakt datum och tid meddelas av styrelsen på sms-lista och på hemsidan.

Hålltider

Enl beslut på stämma så är viktiga tider inlagda i kalender (se menyn).

Arbetsdag 12/13 aug 09:00
Älgjakt 4-5,7-10 sep
Älgjakt 12-15 okt
Årsstämma 28 maj 2018 19:00

Efter årsmötet sammandrag

 • Kallelse till årsmöte kommer inte längre att annonseras i NSD och Kuriren utan nästa årsmöte bestäms på mötet.
 • Datum och tid för nästa årsmöte, arbetsdag, träff innan jakt samt jaktstart hittas till höger på sidan under ”Händelser”. Efter jaktens start jagar vi endast helger. Inget uppehåll för brunst.
 • Jaktkort betalas inte längre kontant utan istället på plusgiro 4013164-1. Jaktledarna ansvarar för att kolla upp godkänt skjutprov samt att jaktkort är betalt vid jaktens start.
 • Staffan Rutqvist ny ordförande.
 • Vi behöver kolla upp kylanläggning och bättre lås till slakthuset.
 • Folk som tränar sina hundar på våra marker som inte ingår i laget bör avvisas från skogen vänligt men bestämt.

Hela protokollet finns under kontaktlista & dokument.

Årsmöte och kalender

Hej

Årsmötet för i år har gått av stapeln, här är några viktiga datum som dessutom är inlagda i den nya kalenderfunktionen (för att nå den klicka på kalender ovan i menyn).

 • 12/8 – arbetsdag slakthuset, bygga torn.
 • 16/9 – sista anmälan älgjakten.
Istället för en hel jaktvecka sprider vi ut dagarna på följande sätt:
 • 20/9 – jakten börjar torsdag 20 sept, vi jagar till söndag 23 sept
 • 27 – 30/9 – jakten fortsätter (tor-sön).
 • 13-14/10, 19-21/10 därefter helger som vanligt. Fredag 19:e är en extra jaktdag som lades in.