Författararkiv: johan

Höjdpunkter från årsstämman 2019

 • Ny kassör Lars Ryttinger
 • Älgjakt första måndagen i september och pågår hela veckan 2-8, 1-3 oktober samt helger.
 • Arbetsdag 17 aug 09:00, träffas vid slakthuset.
 • Sista anmälan inför jakten 25 aug 15:00 Håkans stuga.
 • Gemensam skjutning Bredåker älgbana ska ordnas.

Efter årsmötet

Några punkter från mötet:

 • Jakt i reservatet är ej att rekommendera med hänsyn för boende i området!
 • Tider för gemensam älgjakt: Alla helger samt 3-4 sep, 6-7 sep och 5 okt. Alla tider finns inlagda i kalendern här på hemsidan.
 • Arbetsdag samt sista anmälan inför älgjakt sker den 26 aug 09:00. Träff vid slakthuset.
 • Nya medlemmar i jaktlaget betalar en engångssumma på 1500:- för utlägg av kylanläggning och slakthus.
 • Jaktkort betalas in på plusgiro 4013164-1 senast 19 aug för att få jaktkort utskrivet helgen efter den 26e. Detta för att kassören ska ha tid på sig att skriva ut lista på inbetalningar. Priser som tidigare 500 kr för älgjakt och 300 för småvilt.
 • Jaktledarna ansvarar som vanligt för att kolla upp godkänt skjutprov samt att jaktkort är betalt vid jaktens start.
 • Älgjakt under veckotid meddelas som vanligt senast kl 12 dagen före så att alla som vill vara med har en chans. Nytt är att skytten alltid får del i kalv som skjuts. Resterande delar av kalven delas enl kalvlista. Gemensamt beslut tas av jaktlaget när ”veckojakt” är tillåten.
 • Nästa årsstämma blir sannolikt i maj 2019. Exakt datum och tid meddelas av styrelsen på sms-lista och på hemsidan.

Inbetalning

Betala jaktkortet till plusgiro 4013164-1. Jaktledarna ansvarar för att kolla upp godkänt skjutprov samt att jaktkort är betalt vid jaktens start.

500 kr för älgjakt, 300 för småvilt  

Glöm ej att betala in 800 kr
för kylanläggning till jaktkassan !
Märk inbetalningen med kylrum

Hålltider

Enl beslut på stämma så är viktiga tider inlagda i kalender (se menyn).

Arbetsdag 12/13 aug 09:00
Älgjakt 4-5,7-10 sep
Älgjakt 12-15 okt
Årsstämma 28 maj 2018 19:00

Info efter årsmöte

 • Arbetsdag 15 augusti 09:00. Samling slakthuset.
 • Jakten börjar fredag 16 september och därefter jagas helger förutom då annat anges under händelser (till höger på sidan).
 • Betala jaktkortet till plusgiro 4013164-1. Jaktledarna ansvarar för att kolla upp godkänt skjutprov samt att jaktkort är betalt vid jaktens start.
  500 kr för älgjakt, 300 kr för småvilt.
 • Jägarrådet powerpoint finns under kontaktlista & dokument.